Raud den rame – Rauðr inn rammi

20180505_141055
Foto: Christel Meyer

I dag er det 15 dager igjen til vikingene vender tilbake til Saltenfjorden. Et område med mye historie og mystikk. En skikkelse som har satt spor i både Háleygs og Norges historie er Raud den rame fra Godøynes. I Snorres kongesagaer kan vi lese om Rauds rikdommer og karakter. Háleyg høvdingen som gikk døden med glede i møte uten alle sine rikdommer, istedet for å la seg kristne og bli en av kongens menn. Å sette fot på et område der skikkelser som Olav Tryggvason og Raud den rame har stått i egen person gir både frysninger på ryggen og gjør sterkt inntrykk. Den kraftfulle tilstedeværelsen til malstraumen i Salten er vanskelig å sette ord på men kan kjennes som en pulserende kraft gjennom hele kroppen. Det er ikke vanskelig å forestille seg hvorfor Raud slo seg ned i Saltenfjorden. Det er heller ikke vanskelig å forestille hvordan synet på den gyldne draken med massivt vingespenn som kommer glidende gjennom sjørøyken kunne slå frykt i en hver tilskuer.

Olav Tryggvasons saga:

Det var en bonde som het Raud den ramme; han bodde på Godøy i fjorden som heter Saltenfjorden. Raud var en steinrik mann og holdt mange huskarer; han var mektig, en svær flokk finner hjalp han straks nårå han trengte det. Raud var svær til å blote og kunne mye trolldom. Han var en god venn til en mann som er nevnt før, Tore Hjort; de var høvdinger begge to. Da disse to fikk høre at kong Olav var på vei sørfra gjennom Hålogaland med en stor hær, samlet de hær om seg de også; de bød ut skip og fikk mye folk. Raud hadde en stor drake med forgylt hode på; skipet hadde tretti rom og var stort i forhold til romtallet. Tore Hjort hadde også et stort skip. De styrte sørover med flåten mot kong Olav. Da de møttes, la de til kamp mot kong Olav; det ble et stort slag der, og snart ble det mannefall, men mest hos håleygene, skipene deres ble ryddet og da kom det over dem både skrekk og redsel. Raud rodde ut til havs med draken sin, og så lot han heise seil. Raud hadde alltid bør hvor han så ville seile, det kom av trolldommen hans. Det er snart sagt hvordan det gikk med Raud, han seilte hjem til Godøy. Tore Hjort flyktet inn mot land, der sprang de av skipene, men kong Olav fulgte etter dem og jagde og drepte dem. Kongen var den fremste igjen, som alltid ellers, når slikt skulle fristes. Han så Tore Hjort som løp, Tore var snarere til beins enn alle andre. Kongen rente etter ham, og Vige, hunden hans, fulgte. Da ropte kongen » Vige, ta hjorten!» Vige løp fram og etter Tore , og hoppet opp på ham. Tore ble stående. Da kastet kongen et spyd mot Tore, Tore stakk hunden med sverdet og gav den et stort sår, men i det samme fløy spydet til kongen inn under armen til på Tore, så det kom ut igjen på den andre sida. Der mistet Tore livet, og Vige ble båret ombord. Kong Olav gav grid til alle som bad om det, og som ville gå over til kristendommen.

20160806_1125501.jpg
Foto: Anne the Archer

Kong Olav styrte flåten nordover langs landet og kristnet alle mennesker der han kom. Da han kom nord til Saltenfjorden, ville han seile inn i fjorden og finne raud. Men et forrykende uvær og hard storm stod ut etter fjorden; kongen lå der i ei uke, og samme uværet holdt seg inne i fjorden, men utenfor blåste det en fin bør til å seile nordover langs landet med. Så seilte kongen helt nord til Omd, og der gikk alle folk over til kristendommen. Etterpå snudde kongen og drog sørover igjen. Men da han kom utenfor Saltenfjorden, stod stormen og sjørøyken utetter fjorden igjen. Kongen lå der noen dager, og det var samme været. Da gikk kongen til biskop Sigurd og spurte om han kunne gi ham noe råd for dette. Biskopen sa han ville prøve om Gud ville låne dem noe av sin styrke så de kunne overvinne denne djevelsmakt.
Biskop Sigurd tok hele messeskrudet sitt med seg og gikk fram i stavnen på kongeskipet; han lot tenne lys og svinge røkelse, satte opp et krusifiks der i stavnen, leste evangeliet og mange andre bønner, og skvettet vievann utover hele skipet. Så sa han de skulle ta ned skipsteltene og ro innover fjorden. Kongen lot rope til de andre skipene at de skulle ro etter ham. Og da de kom i gang med å ro på Tranen, gikk den inn fjorden, og de som rodde skipet, kjente ingen vind mot seg; men kjølvannet, der skipet hadde gått, stod som merke etter det, slik at der var det stille, men sjørøyken stod på begge sider slik at en kinne ikke se fjella for den. Så rodde det ene skipet etter det andre innover der i stilla, slik gikk det hele dagen og natta som fulgte, og litt før dag kom de til Godøy. Da de kom utenfor garden til Raud så de den store draken hans som lå og fløyt der ved land.

20180505_134802
Foto: Christel Meyer

Kong Olav gikk straks opp til garden med følget, de gikk til det loftet Raud sov i, brøt det opp og løp inn der. Raud ble tatt til fange og bundet, og av de andre som var der inne, ble noen drept og noen tatt til fange. Så gikk kongsmennene til det huset som huskarene til Raud sov i, der ble noen drept, noen bundet og noen banket. Nå lot kongen Raud føre fram for seg og bød ham la seg døpe. «Da skal jeg ikke ta fra deg det du eier», sa kongen, «men jeg skal være din venn, om du da kan stelle deg slik.» Raud ropte og skreik mot ham, han sa han aldri ville tro på Krist, og spottet Gud fælt. Da ble kongen sint og sa Raud skulle få den verste død som var. Så lot kongen folk ta og binde han med ryggen mot en stokk, han lot dem sette en pinne mellom tennene på ham, slik at munnen sto åpen. Så lot kongen ta en lyngorm og sette foran munnen på ham, men ormen ville ikke inn i munnen, den krøkte seg bort, for Raud blåste mot den. Da lot kongen ta en kvannstilk som var som et rør, og sette i munnen på Raud, noen sier forresten at det var luren sin kongen lot sette i munnen på ham. Så slapp han ormen inn der og kjørte ei gloende jernstang inn etter den. Da krøkte ormen seg inn i munnen på Raud og videre ned gjennom halsen og skar seg ut i sida. Slik mistet Raud livet. Kong Olav tok svære rikdommer i gull og sølv og mye annet løsøre, våpen og mange slags kostbarheter. Og alle de mennene som hadde fulgt Raud, dem lot kongen døpe, og når de ikke ville det, lot han dem drepe eller pine. Den draken som Raud hadde eid, tok kong Olav og styrte sjøl, for det var et mye større og finere skip enn tranen; framme hadde det et drakehode og akter en krok som så ut som en hale; begge nakkene og hele stavnen var lagt med gull. Dette skipet kalte kongen for Ormen, for når seilene var oppe, kunne de gå for å være vingene på draken, og det var det fineste skipet i hele Norge. De øyene Raud bodde på, heter Gylling og Hæring, og alle sammen heter de Godøyene, og strømmen i nord mellom dem heter Godøystraumen.  Kong Olav kristnet hele fjorden, siden drog han sørover langs med landet, og på den ferden hendte det mye som det går sagn om, troll og vonde vetter eglet seg inn på mennene hans og stundom på ham sjøl òg.

(Snorre Kongesagaer, Olav Tryggvasonssaga 78-80)

 

Av Christel Meyer

Markedskoordinator

Bodvin vikingmarked

Reklamer

Myrkvidr

Det er med stor glede vi ønsker Myrkvidr velkommen på Bodvin vikingmarked 2018 i Saltstraumen. Myrkvidr har et bredt utvalg i pels, skinn og beinprodukter.

Myrkvidr1
It is with great joy that we welcome Myrkvidr at Bodvin vikingmarket 2018 i Saltstraumen. Myrkvidr has a broad selection of fur, leather and boneproducts.

 

Av

Christel Meyer

Markedskoordinator

Bodvin vikingmarked

Bodø kommune

bodø-kommune-logo

Bodvin vikinglag ønsker å sende en stor takk til Bodø kommune som har vært en enorm ressurs i arrangeringen av Bodvin vikingmarked 2018. Bodø kommune har stilt opp med tomt og har i tillegg tildelt 25500 kr i støtte til å skape et godt kulturtilbud i byen. Som småbarnsforeldre og studenter har støtten fra kommunen vært enormt viktig for å kunne gjennomføre arrangementet ut fra visjonen vår.
Tusen takk!

Kurs 2018

Årets kurs blir gjennomført tirsdag 31. juli – 2 . august. Kursene vil foregå på forskjellige tidspunkt slik at det blir mulig å telta på mer enn ett kurs.

Nålebinding:

23215404_508975969461446_2064343449352542571_o

Lær å strikke slik som vikingene gjorde. På kurset lærer du Oslo stinget og får grunnleggende innføring i nålebinding. Kursdeltagerene avgjør selv hva de ønsker å lage.

Kursholder: Marianne Ilstad

Kursavgift: 500 kr

Materialer: Materialer kan anskaffes selv eller kjøpes av kursholder. Nålebindingsnål i bein (60 kr), Garn fra Hifa (100 kr) Gi beskjed ved påmelding om du trenger materialer og eventuelle farge ønsker.

Tirsdag: 10.00-13.00
Onsdag: 10.00-13.00
Torsdag:10.00-13.00

 

Ringbrynjesmykker

20180712_200243

Lær å lage smykker i ringbrynjestil. Vi ser på noen ulike kjeder fra vikingtiden og noen nyere kjeder som knyttes til vikingtiden men som ikke er basert på funn. Lær å lage ringer for hånd, S-kroker og lås til smykkene. Kursdeltagerne avgjør selv hvilket kjede de ønsker å lage.

Kursholder: Christel Meyer

Kursavgift: 500 kr

Materialer: 2 flate tenger uten riller, 1 god avbitertang (helst en som klipper rett av, de som klipper en skrå side lager noe ujevne ender. Ca 1.mm streng av messing, stål, eller kobber. Fås kjøpt billig på Clas Ohlson, Jula eller Biltema. Gi beskjed ved påmelding dersom du trenger hjelp til å skaffe materialene.

Tirsdag: 13.00-16.00
Onsdag: 13.00-16.00
Torsdag: 13.00-16.00

Smikurs

30937264_2013349092250508_4567591964316270592_n

Introduksjon til smiing på vikingenes vis. Teoretisk innføring i hvordan man bygger sin egen jernalder smie, esse og blåsebelg. Lær om grunnleggende utstyr og tilegn deg basisferdigheter i smiing av jern. Kursdeltagerne kan velge selv mellom S-krok til gryte, teltplugg, spiker, ringspenne og pilspiss.

Kursholder: Maciej Emil Kulosa

Kursavgift: 500 kr

Materialer: Material kostnader 100 kr. Kursdeltagerne bes ta med seg vernebriller, arbeidshansker av skinn (fås kjøpt på Biltema, billig type), øreplugger/hørselsvern ved behov, verneklær eller skinnforkle (syntetiske stoffer smelter). Dersom du har eget smiutstyr kan du ta med det også.

 

Tirsdag: 16.00-19.00

Onsdag: 16.00-19.00

Torsdag: 16.00-19.00

 

Påmelding og spørsmål angående kurs sendes til bodvinviking@gmail.com.
Husk at sendt påmelding ikke betyr at man har fått plass på kurset. Bekreftelse på plass på kurset og betalingsinfo kommer på mail.

 

Av Christel Meyer

Markedskoordinator

Bodvin vikingmarked

 

Making a market

Markeds forberedelsene er godt i gang i vakre Saltstraumen! Forrige helg bygde noen ivrige vikinger nesten ferdig sauegjerdet og forberedte mange bord av naturtrepanel til bygging.

35415845_2053243908282853_4548408527248424960_n

The market preparations is already going strong in beautiful Saltstraumen! Some of our eager vikings built almost an entire sheep fence and prepared many tables of non processed planks for building.

 

35433416_2053243851616192_139477168857022464_n

35495646_2053244138282830_4617672515643244544_n

35516103_2053243948282849_818920512385187840_n

35413512_2053244188282825_2403894982277595136_n

35427453_2053244021616175_2545395986969133056_n

Viktig å ha det morsomt mellom alt arbeidet.

35427475_2053467931593784_1984372721517068288_n

Løvetann, ryllik og nesle er plukket til tørking og saftlaging til markedet. Dette blir spennende!

Dandelion, yarrow and nettle is gathered for drying and lemonade making for the market. This will be exciting!

35428376_2053468124927098_3440124471720017920_n

Bålplassen begynner å ta form! Vi gleder oss til koselige kvelder rundt bålet under midnattsola…

The firecamp is starting to take shape! We are looking forward to cozy nights by the fire under the midnight sun..

Summer is coming!

 

Av Christel Meyer

Markedskoordinator

Bodvin vikingmarked

Kie Sølv

Det er med stor glede at vi ønsker Kie Sølv velkommen på Bodvin vikingmarked 2018! 😁 Kie Sølv har et bredt utvalg av smykker i ringbrynjeteknikk, støpte anheng i sølv og spennende smykker i fiskeskinn inspirert av den nord-norske kysten🐟 🌊🌊Ta en titt på flere av de vakre tidløse smykkene på

https://www.kie.no/

 

83458_Kie_S_lv_Konge_armb_nd_-_0_8_mm_186075_Kie_S_lv_Sildebein_kjede_1

It is with great pleasure that we wish Kie Sølv very welcome to Bodvin Vikingmarket 2018! Kie Sølv has a broad selection of chainmaille jewelry, silver cast necklaces and exciting jewelry with fishskin inspired by the coast in the north of Norway. Take a peak at more of Kie Sølvs timeless jewelry on
Av Christel Meyer
Markedskoordinator
Bodvin vikingmarked